Skip to main content Skip to search

Archives for Fiscaliteit

Wijziging van de procedure voor de voorafbetalingen 2019 (aanslagjaar 2020)

Nieuw uniek rekeningnummer voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren
 
De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

Lees meer

De eBox komt eraan

De eBox, de elektronische brievenbus van de overheid, geeft burgers op een eenvoudige en veilige manier toegang tot digitale overheidsdocumenten. Het doel is eenvoudig: alle documenten op één plaats centraliseren, ongeacht of het document van de federale, regionale of lokale overheid afkomstig is.

Lees meer

Voortaan ook forfaitaire beroepskosten voor zelfstandigen met winsten

Voortaan kunnen zelfstandigen met winsten kiezen voor aftrek van forfaitaire beroepskosten. Het forfait zal 30% van de brutowinsten bedragen en is beperkt tot maximum 4.720 euro. Het gaat om hetzelfde forfait als dat voor werknemers sinds vorig jaar. Deze wijziging maakt deel uit van het wetsvoorstel dat diverse relance-maatregelen bevat, en dat gisteren in De Kamer goedgekeurd werd.

Lees meer

Mobiliteitsbudget

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde gisteren de Mobiliteitsvergoeding goed.  Vandaag bereikte de regering een akkoord over de principes van het Mobiliteitsbudget. Deze twee maatregelen vullen elkaar aan, en daarom zetten we alles even op een rijtje.

Lees meer

Tweede pensioenpijler voor zelfstandigen

  Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen kunnen voortaan naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) ook een tweede pijler verwerven die vergelijkbaar is met die van zelfstandige bedrijfsleiders.

Lees meer

Verhuur van professionele onroerende goederen kan voortaan via stelsel btw

Zoals reeds in de buurlanden het geval was zal de optionele mogelijkheid geboden worden om de verhuur van onroerende goederen aan professionelen te onderwerpen aan de btw.   Het betreft een nog weinig belichte maatregel uit het zogenaamde Zomerakkoord.  Deze voor de huurder neutrale situatie biedt aan de verhuurder voortaan ook de mogelijkheid om de btw op de oprichtingskosten van het gebouw desgevallend in aftrek te brengen.

Lees meer

Aanpassing belastingverdrag heft Zwitsers bankgeheim op

Zoals met vele andere landen heeft België een dubbelbelastingverdrag met Zwitserland.  Belastingverdragen tussen twee landen bevatten afspraken over hoe de heffing van de respectievelijke belastingen op elkaar afgestemd worden, met als doel zowel belastingontwijking als dubbele belasting te vermijden.

Lees meer