Vanaf 1/1/2018 verandert de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van pc, tablet, smartphone en internet. Deze voordelen hebben immers betrekking op toestellen die in de loop der jaren fors in prijs zijn gedaald. Omwille van deze daling wordt de waarde van het voordeel op een lager forfait wordt vastgesteld.