Zoals met vele andere landen heeft België een dubbelbelastingverdrag met Zwitserland.  Belastingverdragen tussen twee landen bevatten afspraken over hoe de heffing van de respectievelijke belastingen op elkaar afgestemd worden, met als doel zowel belastingontwijking als dubbele belasting te vermijden.

Het verdrag met Zwitserland bevat op vandaag echter beperkingen.  Het voorziet niet in de uitwisseling van inlichtingen voor de Belgische interne fiscale wetgeving. Er werd bovendien uitdrukkelijk opgenomen dat de inlichtingen geen bankgeheim mochten onthullen. Die beperkingen betekenen een rem voor o.a. de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), omdat men geen inlichtingen over Zwitserse bankrekeningen kan opvragen.

Daar komt nu verandering in.  Het belastingverdrag zal via een zogenaamd avenant aangepast worden.  Door het avenant wordt het uitwisselen van inlichtingen die relevant zijn voor de toepassing of de uitvoering van de nationale wetgeving mogelijk.  Dit betekent de facto de opheffing van het Zwitsers bankgeheim.  Op basis van deze wijziging kan de Belgische overheid vanaf 2018 een ‘groepsverzoek’ richten aan Zwitserland om inlichtingen te bekomen over vermogens bij bepaalde Zwitserse banken.

Andere landen, zoals Nederland en Frankrijk, voerden eerder al een gelijkaardig avenant t.a.v. Zwitserland door.

Bron