De regering heeft een akkoord bereikt over de begroting, die een hele reeks fiscale maatregelen omvat. Het doel is de economie te versterken, de rechtvaardigheid te verhogen en jobcreatie.

 • De regering kondigt o.a. een hervorming van de vennootschapsbelasting aan. Het tarief van de vennootschapsbelasting (momenteel 33,99%), zal dalen tot 29% in 2018 en 25% in 2020. De crisisbijdrage wordt in 2018 verlaagd tot 2% en zal vanaf 2020 volledig verdwijnen. Voor kmo’s komt er een tarief van 20% op de eerst winstschijf van 100.000€. De andere kant van de medaille is dat er in de bestaande aftrekken gesnoeid zal worden.
 • Er komt een abonnementstaks van 0,15% op effectenrekeningen met een saldo hoger dan 500.000€.
 • De tax shelter voor investeringen in startende ondernemingen wordt uitgebreid naar groeibedrijven
 • De vrijstelling voor inkomsten uit spaarboekjes (de eerste schijf van 1.880€) wordt opgesplitst, waardoor nu de eerste schijf van 627€ van inkomsten uit aandelen wordt vrijgesteld. Ter compensatie wordt de vrijstellingsdrempel voor spaarboekjes verlaagd tot 940€.
 • Pensioensparen krijgt 2 systemen: maximaal 940€ sparen met een belastingvermindering van 30 % of 1.200€ sparen met een belastingvermindering van 25%.
 • De kaaimantaks wordt verstrekt door dubbelstructuren aan te pakken en feitelijke verenigingen in de maatregel te betrekken.
 • Bijklussen via een flexijob zal ook kunnen in een bakkerij, krantenwinkel, kapsalon,… Daarnaast zal ook belastingvrij bijverdienen tot 500€/maand mogelijk worden voor specifieke functies in non-profitsector.
 • De mogelijkheid voor nachtwerk wordt in de sector van e-commerce ingevoerd.
 • Vanaf 1 januari 2018 zal de arbeidskost voor jonge werknemers (18 – 21 jaar) dalen, door een verhoogde fiscale aftrekbaarheid of via een RVA premie.
 • In geval van ontslag door de werkgever wordt de opzegtermijn tijdens de eerste 3 maanden van de arbeidsovereenkomst ingekort tot 1 week. Daarna bouwt deze verder op. Deze beslissing geldt voor alle categorieën werknemers, zowel voor contracten van onbepaalde als bepaalde duur.
 • Vanaf 1 januari 2018 wordt de minimale sociale bijdrage voor startende zelfstandigen berekend op basis van een verlaagde inkomensdrempel. In het eerste jaar bedraagt de voorgestelde drempel 4432,08 euro. In jaar 2 bedraagt de voorgestelde drempel 8864,17 euro. In het derde jaar blijft de drempel op hetzelfde niveau als vandaag. Het percentage van 20,5% blijft eveneens.
 • Vanaf 1 januari 2018 wordt de carensperiode bij ziekte voor zelfstandigen ingekort van 1 maand naar 2 weken.
 • Een aantal fiscale bepalingen (aftrekbaarheid van autokosten, stopzettingsregeling) uit de vennootschapsbelasting, zullen ook toegepast worden op eenmanszaken (zelfstandigen natuurlijke persoon die belast worden in de personenbelasting). Op die manier daalt de belastingdruk op eenmanszaken.
 • In 2018 wordt de investeringsaftrek (voor gewone investeringen) eenmalig verhoogd van 8% naar 20%, voor KMO’s en eenmanszaken. De verhoogde investeringsaftrekken (vb. in veiligheid of energiebesparing) blijven.
 • Het bedrag van de minimumbezoldiging wordt geïndexeerd tot 45.000€. Indien niet voldaan wordt aan deze verplichting geldt een boete van 10% op het verschil tussen de uitgekeerde som en de minimaal vereiste bezoldiging.