De Ministerraad keurde twee voorstellen goed die een belastingvermindering betekenen voor alleenstaande werkend ouders. Alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen van minder dan 18.000 euro kunnen binnenkort rekenen op extra ondersteuning.

In de toekomst kunnen deze ouders genieten van een belastingvermindering voor kinderopvang van 65 % in plaats van 45 %. Dit geldt voor kosten die gemaakt worden voor de crèche, naschoolse opvang en kampen van bijvoorbeeld de jeugdbeweging. Ouders mogen in België maximaal 11,20 euro per opvangdag inbrengen om een fiscale vermindering te verkrijgen. Dankzij het voorstel van de twee regeringsleden kunnen alleenstaande ouders met een laag inkomen genieten van een fiscaal voordeel van maximaal 7,28 euro per dag in plaats van de 5,04 euro van vandaag. Zo krijgen deze ouders tot 2 euro extra per dag per kind vanaf aanslagjaar 2018.

Bovendien besliste de regering reeds dat de belastingvrije som voor alleenstaande werkende ouders met een laag arbeidsinkomen zal opgetrokken worden. Deze ouders verkrijgen hierdoor een voordeel van 465 tot 620 euro per jaar. Voor de laagste inkomens die vandaag geen belasting betalen wordt dit omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet

De voorstellen zullen na advies door de Raad van State finaal bekrachtigd worden en voorgelegd worden aan het parlement.

Bron