Vanaf aanslagjaar 2018 krijgen alleenstaande ouders met een beperkt inkomen extra fiscale ondersteuning door een bijkomende verhoging van de belastingvrije som voor alleenstaanden met 1.000 euro.  

Alleenstaande ouders met een beperkt beroepsinkomen zullen kunnen genieten van een verhoogde toeslag op de belastingvrije som voor alleenstaanden. Het bedrag van de toeslag voor alleenstaanden bedraagt momenteel 1.550 euro en wordt dankzij deze maatregel verhoogd naar 2.550 euro. Om te verzekeren dat de rechthebbende effectief van deze maatregel kan genieten wordt de bijkomende toeslag wanneer zij niet kan worden aangerekend op de basisbelasting in een belastingkrediet omgezet.
De alleenstaande ouder behoudt de bijkomende toeslag indien er samengewoond wordt met zijn kinderen, ouders, broers of zussen, of pleegouders. Indien het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouder niet meer bedraagt dan 15.000 euro bedraagt de bijkomende toeslag 1.000 euro. Wanneer dit inkomen zich tussen 15.000 en 19.000 euro bevindt, zal de bijkomende toeslag geleidelijk afgebouwd worden om zo een inkomensval te vermijden. Tot slot moet de ouder een netto-beroepsinkomen van minimum 3.200 euro verdienen. Zo wordt werken ook aantrekkelijker gemaakt voor alleenstaande ouders, de bevolkingsgroep met het grootste risico op armoede.
Daarnaast wordt het percentage voor de belastingvermindering voor kinderopvang voor deze groep van alleenstaanden verhoogd van 45 naar 75% indien zij aan dezelfde voorwaarden voldoen zoals voorzien voor de bijkomende toeslag van de belastingvrije som.

Bron