De regering keurde de hervorming van de vennootschapsbelasting goed.  Na het advies van de Raad van State zal de hervorming, als onderdeel van de Relancewet, ingediend worden in het parlement.

Deze hervorming is -na de tax shift- de tweede grote fiscale hervorming van de regering.

Ze betekent een forse verlaging van de belastingtarieven voor alle bedrijven, met daarbij  bijzondere aandacht voor onze KMO’s.  Voor hen daalt het tarief het meest en het snelst.  Oude fiscale regimes en fiscale koterijen verdwijnen en maken plaats voor lagere tarieven een eenvoudige regels.  Dat is goed nieuws voor alle ondernemingen, ook voor de grotere.  De hervorming verbetert ook het investeringsklimaat door de combinatie van een eenvoudig systeem, een lager tarief, fiscale consolidatie en enkele specifieke fiscale troeven (DBI, innovatieaftrek, NIA).

De hervorming is budgetneutraal  en wordt gefaseerd uitgevoerd.  Het tarief daalt van 33% naar 25% in 2020.  Voor KMO’s zal er al vanaf volgend jaar (2018) een sterk verlaagd tarief van 20% gelden voor de belastbare grondslag tot 100.000 euro.

Meer details over de hervorming vindt u in dit document: Hervorming vennootschapsbelasting.pdf.

Bron