Zoals reeds in de buurlanden het geval was zal de optionele mogelijkheid geboden worden om de verhuur van onroerende goederen aan professionelen te onderwerpen aan de btw.   Het betreft een nog weinig belichte maatregel uit het zogenaamde Zomerakkoord.  Deze voor de huurder neutrale situatie biedt aan de verhuurder voortaan ook de mogelijkheid om de btw op de oprichtingskosten van het gebouw desgevallend in aftrek te brengen.

Dit impliceert enerzijds dat lagere huurprijzen kunnen worden aangeboden, gelet op de belangrijke fiscale lastenverlaging op de bouw- en oprichtingskosten, en anderzijds dat het niet langer nodig is om uiteenlopende complexe fiscale constructies op te zetten bij wijze van fiscale optimalisatie.

Naast de economische voordelen biedt dit ook een belangrijke bijdrage aan de vereenvoudiging van de btw-regelgeving, en is deze maatregel nuttig in de strijd tegen de fiscale fraude.  Uitsluitend de contracten gesloten vanaf 1 januari 2018 komen voor deze regeling in aanmerking.  De regularisatie van contracten uit het verleden is uitdrukkelijk van deze regeling uitgesloten.

Bron