De procedure van vereenvoudigde aangiftes wordt uitgebreid. Binnenkort zullen 3 miljoen belastingplichtigen kunnen genieten van de vereenvoudigde aangiftes.

Een vereenvoudigde aangifte is een belastingbrief waarin de gekende fiscale gegevens van de belastingplichtige vooraf door de fiscus worden ingevuld.  Het enige dat de burger moet doen is de gegevens controleren en eventuele ontbrekende gegevens terugzenden naar de Fiscus.

De voorwaarde van het maximumbedrag aan bezoldigingen wordt nu afgeschaft voor deze vereenvoudigde aangifte. De belastingplichtige ontvangt hierdoor een voorstel van vereenvoudigde aangifte, ongeacht het bedrag van bezoldigingen waarover hij/zij beschikt. Op die manier wordt de doelgroep van de vereenvoudigde aangifte dus fors uitgebreid.

De voorwaarde van een maximumbedrag aan bezoldiging wordt dus afgeschaft, maar er blijven wel andere beperkingen gelden. Wanneer een belastingplichtige een lening heeft of inkomsten uit het buitenland krijgt, gaat hij/zij bijvoorbeeld nog steeds zelf een aangifte moeten indienen.

In 2018 zullen er naar schatting 3 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden verzonden. Dit zijn er 800.000 meer dan vorig jaar. Ongeveer 40% van de aangiftes binnen de personenbelasting zal hierdoor bestaan uit vereenvoudigde aangiftes.

In 94% van de gevallen gaat de burger immers akkoord met de vereenvoudigde aangifte en dient hij/zij niets meer in te vullen of terug te zenden.  4 op 10 mensen zullen vanaf dit aangiftejaar zo’n vereenvoudigde aangifte ontvangen.

De ministerraad keurde vandaag het ontwerp van koninklijk besluit goed. Het wordt ter advies ook voorgelegd aan de Raad van State.

Bron