De regering heeft een nieuw pakket aan maatregelen goedgekeurd dat gericht is op het vergemakkelijken van de toegang tot financiering voor de kleine en middelgrote ondernemingen.

De wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op ondernemingen die zich willen financieren door een beroep te doen op het brede publiek worden voortaan sterk versoepeld. Concreet zal een onderneming, wanneer het bedrag dat de onderneming wenst op te halen lager is dan 5.000.000 EUR of 8.000.000 in geval van notering op een (niet-gereglementeerde) groeimarkt, niet langer verplicht zijn om een prospectus op te stellen en te laten goedkeuren. Deze wordt vervangen door een informatieve nota van maximum vijftien bladzijden, die het correct informeren van de investeerders zal garanderen.

Deze nieuwe benadering zal minder kostelijk zijn voor de ondernemingen. Voor de financieringsbehoeften van de zeer kleine ondernemingen wordt het zelfs mogelijk om tot 500.000 EUR op te halen, zonder dat een document over de aanbieding moet worden opgesteld.

Dit initiatief geeft gevolg aan de maatregelen die al in deze zin werden genomen, met name op het vlak van crowdfunding. Te noteren valt dat de crowdfunding-platformen ook van die soepelere regels zullen genieten.

Bron