Voortaan kunnen pensioenspaarders ervoor kiezen om een jaarlijks maximumbedrag te sparen van 1.230 euro met een belastingvermindering van 25%. De regeling waarbij men een jaarlijks maximumbedrag van 960 euro kan sparen met een belastingvermindering van 30%, blijft bestaan.

Naast de bestaande regeling voor het pensioensparen, waarbij een jaarlijks maximumbedrag van 960 euro gespaard kan worden met een belastingvermindering van 30%, krijgen belastingplichtigen vanaf aanslagjaar 2019 een tweede mogelijkheid: zij kunnen een jaarlijks maximumbedrag sparen van 1.230 euro met een belastingvermindering van 25%. Zowel de grens van 960 euro als die van 1.230 euro zijn onderhevig aan de indexeringsregels.
Het maximumbedrag wordt verhoogd om het pensioensparen verder aan te moedigen. De pensioenspaarder krijgt de mogelijkheid om een groter bedrag opzij te zetten en zo een grotere spaarpot voor zijn pensioen op te bouwen. Het klopt dat gespaarde bedragen tussen 960 en 1.152 euro een lager fiscaal voordeel zullen opleveren. Toch is ook de belastingvermindering van 25% een duwtje in de rug voor de spaarder. Deze zal ook in dat geval een hoger bedrag gespaard hebben op het einde van de rit.
De spaarder dient jaarlijks expliciet zijn akkoord te geven aan de financiële instelling wanneer hij beslist om meer dan 960 euro te sparen.  De financiële instellingen hebben de plicht om de spaarder daarover te informeren.  Dit om hem erop te wijzen dat een belastingvermindering van 25% van toepassing is, en om hem duidelijk te informeren over de voor- en nadelen van dit systeem.

Bron