Skip to main content Skip to search

Nieuws

Vandaag is het #aangifteformulier in de #personenbelasting 2021 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Collega en fiscaal expert @jejohaqui overloopt in deze whitepaper voor u de nieuwigheden en wijzigingen. Download nu: https://www.wolterskluwer.com/nl-be/know/personal-income-tax-return

Image for the Tweet beginning: Vandaag is het #aangifteformulier in

Vandaag verhuist #TaxWorld naar de nieuwe web-omgeving van Wolters Kluwer. De meest actuele en betrouwbare inzichten over boekhouding, accountancy en fiscaliteit, aangevuld met zoveel meer. Ontdek het nieuwe TaxWorld-platform via https://www.wolterskluwer.com/nl-be/know/taxworld

Image for the Tweet beginning: Vandaag verhuist #TaxWorld naar de

Vanaf 16 februari 2021 verhuist #TaxWorld naar een nieuwe Wolters Kluwer webomgeving. We combineren daarmee snel doorzoekbaar nieuws vanuit uw sector met aanvullende inzichten door en voor experts. Ontdek er meer over https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/kort-nieuws/taxworld-krijgt-een-nieuwe-bestemming/

Image for the Tweet beginning: Vanaf 16 februari 2021 verhuist

De wettelijke nalatenschapforfaits inzake de #erfbelasting worden elk jaar geïndexeerd. Na toepassing van de indexeringsformule, stijgen de forfaits voor het aanslagjaar 2021: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/successierechten/erfbelasting-nalatenschapsforfaits/

Image for the Tweet beginning: De wettelijke nalatenschapforfaits inzake de

Regering maakt komaf met faillissementenstop: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/vennootschapsrecht/moratorium-faillissementen/

Image for the Tweet beginning: Regering maakt komaf met faillissementenstop:

De Regering bevriest de jaarlijkse #indexering van enkele belastingverminderingen en -vrijstellingen voor de inkomstenjaren 2020 t.e.m. 2023. Concreet betekent dit dat de maximumbedragen tijdens deze vier jaren gelijk zullen blijven aan het niveau van 2019 https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/personenbelasting/indexering-van-belastingverminderingen-en-vrijstellingen/

Image for the Tweet beginning: De Regering bevriest de jaarlijkse

#Woonbonus verlengd bij betalingsuitstel voor hypothecaire lening door #coronacrisis: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/personenbelasting/woonbonus-verlengd-door-coronacrisis/

Image for the Tweet beginning: #Woonbonus verlengd bij betalingsuitstel voor

De referentie-CO2-uitstoot voor 2021 met betrekking tot de voordelen van alle aard voor #bedrijfswagens is beduidend lager dan de referentie-CO2-uitstoot van 2020. Het gevolg is een stijging van het belastbaar voordeel van alle aard voor bedrijfswagens: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/accountancy/voordelen-van-alle-aard-bedrijfswagen/

Image for the Tweet beginning: De referentie-CO2-uitstoot voor 2021 met

Het tarief van de notionele interestaftrek voor vennootschappen voor het aanslagjaar 2022 bedraagt - 0,160%. #KMO’s kunnen tijdens het aanslagjaar 2022 een notionele interestaftrek van 0,340% toepassen: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/accountancy/tarieven-notionele-interestaftrek/

Image for the Tweet beginning: Het tarief van de notionele

De @NBB_BNB_NL heeft nieuwe tarieven gepubliceerd voor de openbaarmaking van de #jaarrekening van #vennootschappen. Ze gelden vanaf 1 januari 2021. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/vennootschapsrecht/tarieven-voor-openbaarmaking-jaarrekening-vennootschappen/

Image for the Tweet beginning: De @NBB_BNB_NL heeft nieuwe tarieven

Werkgevers die hun personeel bijkomende opleidingen laten volgen, kunnen in 2021 extra steun genieten. Het voordeel bestaat uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/accountancy/steun-voor-opleidingen/

Image for the Tweet beginning: Werkgevers die hun personeel bijkomende

De rentevoet die van toepassing is op een laattijdige betaling van de inkomstenbelastingen bedraagt 4% voor kalenderjaar 2021. Dat is exact evenveel als dit en vorig jaar: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/personenbelasting/laattijdige-betaling-van-de-inkomstenbelastingen/

Image for the Tweet beginning: De rentevoet die van toepassing

Nieuwe fiche 281.99 in de #personenbelasting voor belastingvrijstelling #COVID19-vergoedingen: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/personenbelasting/fiche-281-99-personenbelasting/

Image for the Tweet beginning: Nieuwe fiche 281.99 in de

De resultaten van de @itaa_bel barometer 2020: de formaliteiten rond het #UBO-register blijven een doorn in het oog van de beroepsbeoefenaars. Ook corona heeft een negatieve weerslag op de administratieve belasting en op het ondernemersvertrouwen: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/accountancy/itaa-barometer/

Image for the Tweet beginning: De resultaten van de @itaa_bel

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor #ondernemingen met omzetverlies tijdens laatste kwartaal 2020 door strengere #coronamaatregelen: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/financieel/vlaams-beschermingsmechanisme-voor-ondernemingen-met-omzetverlies/

Image for the Tweet beginning: Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor #ondernemingen

Fiscus kondigt invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen aan: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/fiscale-maatregelen/taks-op-effectenrekeningen/

Image for the Tweet beginning: Fiscus kondigt invoering van een

Er zijn verschillende #coronamaatregelen getroffen voor #giften, zowel algemene als specifieke. Bekijk het overzicht van de verschillende regels die van toepassing zijn in 2020: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/financieel/giften-coronacrisis/

Image for the Tweet beginning: Er zijn verschillende #coronamaatregelen getroffen

De federale regering draait de indexeringsklok met een jaar terug. Voor de bedragen van 2020 en de drie volgende jaren geldt de indexering van 2019. De impact van deze maatregel bespreekt collega en fiscaal expert @jejohaqui op #TaxWorld: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/personenbelasting/indexterugsprong/https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/personenbelasting/indexterugsprong/

Image for the Tweet beginning: De federale regering draait de

De belangrijkste fiscale #coronamaatregelen zijn uitgesloten voor vennootschappen die een dividend of tantième uitkeren. Bij dat standpunt kunnen wel vragen gesteld worden: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/financieel/tantiemes-uitkeren-gaan-niet-samen-met-coronasteunmaatregelen/

Image for the Tweet beginning: De belangrijkste fiscale #coronamaatregelen zijn

Zelfstandigen in nood door de #coronacrisis kunnen beroep doen op het #overbruggingsecht. Ontdek de voorwaarden en mogelijkheden op #TaxWorld: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/financieel/kan-ik-beroep-doen-op-het-overbruggingsrecht/

Vlaams minister van #Economie @crevits biedt extra steun aan de #horeca en toeleveranciers. Het steunpercentage bedraagt 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/financieel/horecasteun-tijdens-coronacrisis/

Image for the Tweet beginning: Vlaams minister van #Economie @crevits

Europa verlengt de-minimissteun voor ondernemingen die diensten van algemeen belang verrichten tot eind 2023: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/financieel/europa-verlengt-de-minimissteun-voor-ondernemingen-die-diensten-van-algemeen-belang-verrichten-tot-eind-2023/

Image for the Tweet beginning: Europa verlengt de-minimissteun voor ondernemingen

Europa keurt in functie van de #coronacrisis wijzigingen goed aan #IFRS16 ‘Leaseovereenkomsten’ : https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/accountancy/europa-keurt-wijzigingen-aan-ifrs-16-leaseovereenkomsten-goed/

Image for the Tweet beginning: Europa keurt in functie van

Winst verschuiven via abnormale of goedgunstige voordelen: verbod op DBI-aftrek blijft overeind: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/vennootschapsbelasting/winst-verschuiven-via-abnormale-of-goedgunstige-voordelen-verbod-op-dbi-aftrek-blijft-overeind/

Image for the Tweet beginning: Winst verschuiven via abnormale of

Huurt u een pand in het Vlaamse gewest? Dan kan u tot 1 december 2020 een #corona-handelshuurlening aanvragen. Ontdek hier de voorwaarden en aanvraagmogelijkheden: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/financieel/tot-wanneer-kan-ik-een-corona-handelshuurlening-aanvragen/

Image for the Tweet beginning: Huurt u een pand in
Load More...