Vanaf 1/1/2018 verandert de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van pc, tablet, smartphone en internet. Deze voordelen hebben immers betrekking op toestellen die in de loop der jaren fors in prijs zijn gedaald. Omwille van deze daling wordt de waarde van het voordeel op een lager forfait wordt vastgesteld.

Het voordeel wordt forfaitair vastgesteld op :

  • 36 euro/jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld tablet of een mobiele telefoon
  • 48 euro/jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld vast of mobiel telefoonabonnement
  • 60 euro/jaar voor de kosteloos ter beschikking gestelde (mobiele of vaste) internetaansluiting
  • 72 euro/jaar voor een kosteloos ter beschikking gestelde vaste PC of laptop